27 mei 2011
Het Nederlands Muziek Instituut, een van onze belangrijkste partners, is door het Algemeen Nederlands Verbond onderscheiden met de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur. De prijs wordt toegekend voor het project ‘WO2 in muziek’, dat het NMI samen met MusicForce gerealiseerd heeft. Onze hartelijke gelukwensen!