Op zondag 24 november, aanvang 14:30 uur, organiseert Muziekcentrum Vredenburg samen met ons een extra zondagmiddagconcert in Vredenburg-Leeuwenbergh. Aanleiding is de presentatie van de zesde en laatste cd in onze serie ‘Dutch Cello Sonatas’, waarvoor wij 20 cellosonates en 14 andere Nederlandse werken uit de periode 1900-1950 opnamen. De bezoekers van de zondagochtendconcerten in Vredenburg Leeuwenbergh hebben de ontwikkeling van dit project van dichtbij kunnen meemaken en daarom werd besloten het presentatieconcert in Utrecht te laten plaatsvinden

Van de laatste cd zullen worden uitgevoerd de eerste sonate, uit 1918, van Ignace Lilien en de sonate van Piet Ketting,  die in 1929 ten doop werd gehouden in Utrecht. Het concert heeft ook verder een sterk Utrechts karakter. Er zullen romantische werken uit de negentiende eeuw klinken van de Utrechtenaar Hendrik Witte, die later vooral in Duitsland actief was,  en van Wouter Hutschenruyter, die als dirigent een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Utrechtse muziekleven rond 1900.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, een feestelijk drankje na afloop inbegrepen. Men kan reserveren via Vredenburg of via info@cellosonate.nl of voorafgaand aan het concert een toegangsbewijs kopen aan de kassa. Voor Vrienden van Stichting Cellosonate gratis toegang!