30 juni De Tweede Kamer heeft een motie verworpen die beoogde respijt en perspectief te creëren voor het Nederlands Muziek Instituut en voor het Theater Instituut Nederland. De motie was ingediend door Groen-Links-kamerlid Mariko Peters. Vóór de motie stemden verder ook de Partij van de Arbeid, D’66, de SP, de Partij voor de Dieren en de SGP. Dat was echter niet voldoende voor een meerderheid.