Sinds 2008 werken wij aan een digitale catalogus met muziek van alle Nederlandse componisten vanaf ca. 1830 tot heden die composities voor cello en piano hebben geschreven. Ook Nederlandse componisten die zich in het buitenland en buitenlandse componisten die zich in Nederland gevestigd hebben, zijn in deze catalogus opgenomen, zodat zij niet tussen de wal en het schip vallen. Naarmate je meer zoekt komt er meer boven water en dit is dan ook werk in uitvoering. Elke componist heeft zijn eigen pagina, waar je komt door op zijn of haar portret te klikken. Van elke componist vind je een foto (voor zover beschikbaar), biografische gegevens (voor zover bekend) en gegevens over de composities. Als de componist een eigen website heeft, wordt daarnaar doorverwezen. Bij levende componisten is dit vaak het meest doeltreffend, omdat de informatie op hun eigen website het meest geactualiseerd is.

Nederlands Muziek Instituut
Autografen van veel zowel uitgegeven als onuitgegeven werken bevinden zich in het Nederlands Muziek Instituut. Klik op www.nederlandsmuziekinstituut.nl door naar ‘correspondentie en muziekhandschriften‘. Vul vervolgens de naam van de componist en de bezettingscode (voor cello en piano is dat 276) in, eventueel ook de precieze titel van het stuk en het jaar van compositie. Ook gedrukte partituren kunnen in het NMI gevonden worden: deze mogelijkheid wordt steeds vermeld.

ISMLP/Petrucci & Muziekbibliotheek van de Omroep
Een aantal uitgegeven werken dat inmiddels binnen het publieke domein valt, kun je legaal downloaden op de site van ISMLP/Petrucci. Ook kunnen enige werken worden gedownload op de site ‘Muziekschatten’ van de Muziekbibliotheek van de Omroep. Het gaat vooral om composities die verder hooguit nog antiquarisch verkrijgbaar zijn. Deze mogelijkheid is ter plekke vermeld en van een link voorzien. Bij veel composities is als vindplaats de Muziekbibliotheek van de Omroep aangegeven, die helaas al enige jaren voor het publiek gesloten is. Maar daar komt hopelijk op enige termijn verandering in.

Donemus
Het overgrote deel van de na de tweede wereldoorlog verschenen composities is uitgegeven door Donemus. Bij de t/m 2012 verschenen werken is vermeld: Donemus, Amsterdam + jaartal, bij de vanaf 2013 verschenen werken: Donemus, Rijswijk + jaartal. Klik hier om naar de website van Donemus, en hier om rechtstreeks naar de webshop van Donemus te gaan.

Algemeen
Algemene informatie over de Nederlandse muziek in de negentiende en twintigste eeuw kun je vinden in de standaardwerken van Eduard Reeser: Een eeuw Nederlandse Muziek (Querido, Amsterdam 1950) en Leo Samama: Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw. Voorspel tot een nieuwe dag (tweede, geheel herziene druk, University Press-Salomé, Amsterdam 2006).

Encyclopedisch
Encyclopedische gegevens over een aantal componisten zijn te vinden in: Pay-Uun Hiu & Jolande van der Klis (red.): Het Honderd Componisten Boek. Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers (Gottmer, Haarlem 1997). Zeer informatief en meer recent is: Carine Alders & Eleonore Pameijer (red.): Vervolgde componisten in Nederland. Verboden muziek in de Tweede Wereldoorlog (AUP, Amsterdam 2015). Geen enkele cellist kan zonder het standaardwerk van Henk Lambooij en Michael Feves: A Cellist’s Companion. A Comprehensive Catalogue of Cello Literature (Lulu.com, 2007; www.cellocompanion.com).

De Belgische connectie
Meerdere Nederlandse cellisten hebben hun opleiding genoten in Brussel, met name in de negentiende eeuw. Daarnaast hebben enige Belgische cellisten een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan het Nederlandse muziekleven. Lees hierover: Peter François: The Belgian School of Cello Playing, De Belgische Celloschool, L’Ecole belge du Violoncelle (vzw Servais, Halle 2017 – verkrijgbaar via www.servais-vzw.org)