Dunkler, Emile

Den Haag, 17 augustus 1838
Den Haag (?), 6 februari 1871
 
Emile’s grootvader, François Dunkler sr. werd in 1779 geboren in Rastatt (Groothertogdom Baden). Nadat hij zich in 1815 in Nederland had gevestigd, werd hij in 1829 naar Den Haag beroepen om een muziekcorps samen te stellen van de afdeling Grenadiers.
In 1849 werd hij als dirigent daarvan opgevolgd door zijn zoon François Dunkler jr. (1816-1878). Aan het einde van diens bewind, namelijk in 1876, werd het corps omgedoopt tot Koninklijke Militaire Kapel.
 
Het korte leven van Emile Dunkler, zoon van François jr., heeft zich op dit ogenblik nog niet van alle nevelen kunnen ontdoen. Zo is de boven gegeven geboortedatum de meest waarschijnlijke, maar de meeste bronnen, die natuurlijk ijverig van elkaar overschrijven, geven 1840 of 1841. Een bron vermeldt dat Dunkler in zijn geboortestad les heeft gehad van Joseph Giese, die daar celloleraar aan de Koninklijke Muziekschool was. Daarna zou hij vele jaren in Parijs hebben gewoond en door Napoléon III tot cellist des keizers zijn benoemd. Dit valt allemaal goed te rijmen met het feit dat al zijn composities Franse titels dragen (wat op zich overigens zeker geen doorslaggevend bewijs is), voor zover nu bekend deels aan Franse personen zijn opgedragen en voor het grootste deel in Parijs zijn uitgegeven. In ieder geval heeft hij als cellist een internationale uitstraling gehad.
Tekenend voor de populariteit van Dunklers werk is dat, geruime tijd na zijn dood, eerst de Parijse uitgever Fromont overging tot een collectieve uitgave van zeventien van zijn ‘genrestukken’: Dix-sept morceaux de genre, édition revue et corrigée par G. [Gustave] Sandré, 1895, en dat vijftien jaar later de Londense uitgever Augener dit voorbeeld volgde: Compositions, revues et doigtées par Ludwig Lebell, 1910. Voor zover te overzien bevat de bundel van 1895 een aantal eerste uitgaven en is een aanzienlijk deel van Dunklers werken tijdens zijn leven niet uitgegeven. Wel verscheen er rond 1867 een verzamelbandje Cinq morceaux de genre bij de Parijse uitgever Girod.
Een aantal werken van Dunkler, zoals La fileuse en Caprice hongrois, geniet nog steeds bekendheid.
 
De bundel uit 1895 bevat de volgende composities voor cello en piano:
opus 11 Fantaisie originale, à Monsieur Lasserre (oorspronkelijke uitgave: Girod, 1884)
opus 12 Ballade
opus 13 Danse hollandaise
opus 14 Berceuse
opus 15 La fileuse
opus 16 Caprice. Mazurka
opus 17 Tarantelle
opus 18 Caprice hongrois, à Madame van Deinze
opus 19 Chanson à boire
opus 20 Rêverie, opgedragen aan Caroline Derval (eerdere uitgave: Augener, ca. 1880)
opus 21 Une larme
opus 22 Un reproche. Mélodie
opus 23 Valse de concert, à Madame la Marquise de Tucisy
opus 24 Introduction et Polonaise
opus 25 Adagio et Rondo
opus 26 L’absence. Mélodie
opus 27 Souvenir de Pesth
 
Het Nederlands Muziek Instituut bezit alle drie de bundels en daarnaast nog losse uitgaven van opus 13 t/m 15 en 17 t/m 22.
Bovendien bezit het twee manuscripten, die waarschijnlijk uit de jaren 1860 dateren:
Introduction et Tarantelle
L’absence
 
Legaal te downloaden op IMSLP/Petrucci zijn:
Fantaisie originale opus 11
Caprice hongrois opus 18
Rêverie opus 20
Valse de concert opus 23
 
Volgens de eerder geciteerde bron is Emile’s halfbroer Eduard (1848-1885) betrokken geweest bij postume publicaties en arrangementen. Hij was de zoon uit het in 1846 gesloten huwelijk van François jr. Emile’s moeder is onbekend.
 
 

(7 juli 2011, herzien op 19 augustus 2016)