Brucken Fock, Gerard von

foto: NMI
 
 
Koudekerke, 28 december 1859
Heemstede, 15 augustus 1935
 
 
Sonate in e
1884/1931
delen:
1. Allegro moderato
2. Allegretto
3. Adagio
4. Allegro non troppo
tijdsduur: circa 22′;
autograaf (netschrift 1931);
vindplaats: Nederlands Muziek Instituut;
uitgever: Donemus, Rijswijk 2015;
eerste openbare uitvoering (na een besloten uitvoering in Parijs in 1885): Larissa Groeneveld en Frank van de Laar, 23 augustus 2013.
 
 
Onze kennismaking met de cellosonate van Gerard von Brucken Fock, in 2008 in het Nederlands Muziek Instituut, is een markante herinnering. We waren laaiend enthousiast over het eerste deel, ongetwijfeld een van de mooiste kamermuziekwerken die in Nederland binnen de Brahms-richting geschreven werden. De jonge componist presenteert er een rijke thematiek, een wonderlijk geslaagde doorwerking en een einde dat fraai de komst van een volgend deel suggereert.
De drie erop volgende delen lijken geënt op de vergelijkbare delen van Beethovens derde cellosonate: een Scherzo met de grondvorm A-B-A-B-A, een langzaam deel dat proportioneel kort is en dat als inleiding functioneert naar het slotdeel, dat vooral diverterend wil zijn. Hoe groot was onze teleurstelling toen we merkten dat Von Brucken Fock het niveau van het eerste deel niet had weten vast te houden, met name niet in het laatste deel. Omdat we rekening hielden met de mogelijkheid dat we door ons enthousiasme over het eerste deel wellicht te streng waren geweest voor de andere delen, bestudeerden we de sonate met de nodige tijdsafstand nog eens: maar we kwamen tot dezelfde conclusie. We hebben overwogen dat het eerste deel als ‘Sonatensatz’ gespeeld zou kunnen worden, maar daarvoor vroeg het einde ervan te dwingend om een vervolg.
Dit alles neemt niet weg dat de sonate in 2013 voor het eerst in druk is verschenen en door Larissa Groeneveld en Frank van de Laar is uitgevoerd en opgenomen.
 
literatuur:
H.I.C. Dozy-De Stoppelaar, Gerardus Hubertus Galenus von Brucken Fock. Een mens van twee werelden. 1859-1935. (Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist 1959)
 
opname:
Larissa Groeneveld en Frank van de Laar, cat.nr. GUTMAN RECORDS CD 154
 
 
(2009, geheel herzien 19 oktober 2016)